DEO sager
 
 
  
 
 

Dato for engagementsoverførsel: Dine konti og betalingsordrer vil blive overført hurtigst muligt og indenfor de lovgivningsmæssige frister. Dette betyder, at dit engagement typisk vil være overført til Coop Bank inden for 15 arbejdsdage efter, at du har underskrevet den endelige overførselsanmodning i din netbank.

 

 
 
Tilføj konto

 

Nedenstående skal kun udfyldes, såfremt der er lån der skal indfries. Bemærk desuden at lånet skal være bevilget i Coop Bank inden vi kan foretage engagementsoverførslen.

Lån i nuværende bank

 
 
Tilføj flere lån

 
Bemærk at Coop Bank ikke har mulighed for at overtage forsikringer tegnet i et andet pengeinstitut. Du skal derfor overveje, om du fortsat ønsker forsikringen, eller om den skal opsiges. Coop Bank rådgiver dig ikke vedrørende dine eksisterende forsikringer. Vi opfordrer derfor til, at du altid søger ekstern bistand og undersøger konsekvenserne ved eventuelt at opsige og/eller ændre dine forsikringer.

Såfremt du ønsker at bibeholde forsikringen, skal du aftale dette med det pengeinstitut, hvor du har tegnet forsikringen. Pengeinstituttet kræver ofte, at den tilknyttede konto ikke flyttes, hvis forsikringen skal fortsætte. Hvis forsikringen ikke skal opsiges, skal den konto som forsikringen er tilknyttet derfor ikke være en del af bankskiftet.

Opsigelse af forsikringer tilknyttet konti i nuværende bank
 
 
 
 
Tilføj flere forsikringer


 
 


 

 
Du skal være opmærksom på at vi vil flytte alle dine registrerede Betalingsserviceaftaler fra pågældende registreringsnummer, såfremt du ønsker overflytning af aftaler. Ønsker du ikke vi flytter alle aftaler, bedes du vælge 'Nej' til flytning af Betalingsserviceaftaler.

Betalingsserviceaftalerne flyttes til det Coop Bank kontonummer, som du angiver nedenfor. Når aftalerne er flyttet til Coop Bank, har du selv mulighed for at ændre hvilken konto de trækkes fra, i din Coop Netbank.
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
Tilføj flere overførsler


 
Betalingskort
 
 
 
 
Tilføj flere betalingskort

Nedenfor har du mulighed for at oplyse os om betalere, der foretager faste indbetalinger på din konto, hvis banken skal orientere dem om din nye konto.

Vi anbefaler, at du selv orienterer og bekræfter overfor evt. faste indbetalere, at du har skiftet kontonummer.

Hvis faste indbetalere benytter NemKonto, skal disse ikke noteres, da de automatisk får oplysningen ved ændring af din NemKonto.


 
Oplysninger om indbetaler
 
Tilføj flere

 
Bemærk: Depot, som ønskes overført, må kun indeholde aktier, obligationer og investeringsbeviser noteret på Københavns Fondsbørs (Nasdaq Copenhagen). Alle andre effekter skal derfor være solgt inden overførsel kan finde sted.

Vælger du ”Afvikling”, bliver depotet lukket. Depotet skal være tømt, inden afvikling kan finde sted.

Vær opmærksom på, at din eksisterende depotbank kan tage gebyr for at flytte dit depot/dine værdipapirer!

 
 
 
Tilføj flere depoter