Erhverv
 
Adresse
 
  
  
 
 
 
Handler dit spørgsmål om data, så angiv så vidt muligt typen af data (fx akkumuleret nedbør, middeltemperatur) og hvilke værdier i tid, du ønsker data i (fx timer, døgn, månedsværdier).