Reklamera din sändning
Om en DHL Express försändelse inte levererats inom avtalad tid, kan jag reklamera?
Vad gör jag om mitt paket skadats under transporten?