Vandtilmeldinger
Installationsadresse:
 
Kundens adresse
 
 
 
 
Adresse
 
  
 
 
 
 
 

(se rørcenter-anvisning 015)

Obs. Det er et lovkrav i henhold til Bygningsreglementet, at der monteres korrekt tilbagestrømningsventil.

 
 
Obs. Skal bestilles minimum 5 hverdage før måleropsætning (Forgæves kørsel)
 

Bemærk:

  • At der skal monteres målerbeslag inkl. afspærringsventil før og efter måler
    (lev. ikke af TREFOR Vand A/S)
  • At der skal monteres korrekt tilbagestrømningssikring i henhold til Rørcenter-anvisning 015, så gældende byggereglement overholdes
  • At alt vand skal være målt over TREFOR Vands vandmåler, inkl. brandskabe/slangevinder m.m. (undtaget sprinklerstik)
  • Ved individuel afregning skal der kunne lukkes uden for enheden, og alt vand skal være målt over en vandmåler
  • Husk at denne blanket, skal indsendes hver gang der udføres arbejder før vandmåler eller hvor plombering bliver brudt, samt hvor en installation kan udgøre en forureningsrisiko (regnvandsanlæg / procesanlæg / rensningsanlæg / trykforøger m.v.)

Klik på "Send ansøgning" for at sende formularen til TREFOR Vand A/S